مدیرگروه پژوهشی نوآوری های جانور شناسی منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :
مدیرگروه پژوهشی نوآوری های جانور شناسی منصوب شد

دكتر محمد كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر منصور علی آبادیان، دانشیار گروه آموزشی زیست شناسی را به مدت دو سال، به عنوان مدیر گروه پژوهشی نوآوری های جانور شناسی منصوب كرد.

در قسمتی از این حکم آمده است :

" به موجب این حكم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه پژوهشی نوآوری ‌های جانور شناسی منصوب می‌شوید.ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویكردهای پژوهشی و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از توان موجود در دانشگاه در اولویت كاری خود قرار دهید."

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار