برگزاری آیین استقبال از هفته آموزش و گرامیداشت مقام معلم در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری آیین استقبال از هفته آموزش و گرامیداشت مقام معلم در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

آیین استقبال از هفته آموزش و گرامیداشت مقام معلم ساعت 8 روز شنبه 11 اردیبهشت 1395 با حضور اعضای دانشجویی ستاد جشنواره آموزش در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد با اهدای شاخه گل به اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزشی برگزار شد.

.photo_2016_04_30_15_14_43n

.photo_2016-04-30_15-15-13n_1

.photo_2016-04-30_15-30-20n_1

.photo_2016_04_30_15_29_35n

.photo_2016_04_30_15_30_35n

.photo_2016_04_30_15_15_24n

.photo_2016_04_30_15_29_45n

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار