حضور شركت های مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

ارسال شده در تاریخ :
حضور شركت های مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

چهار شرکت دانش بنیان دانشگاه فردوسی مشهد در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که از 5 تا 8 اردیبهشت سال جاری توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، حضور داشتند.

در این رویداد که نخستین حركت درخور توجه برای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید ملی در سال جاری محسوب می شود، شركت های دانش بنیان نهامین پردازان آسیا، تجهیزات ابزار آزما، كیمیا ژن توس و زیست كنكاش توس از مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد به ارائه توانمندی های خود پرداختند.

.

.

.photo_2016_04_28_11_00_43.jpgN

.photo_2016_04_28_11_00_06N

.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار