تقدیر دانشگاه تربیت مدرس از دانشگاه فردوسی مشهد برای همکاری در برگزاری کنگره ملی آموزش عالی ایران

ارسال شده در تاریخ :
تقدیر دانشگاه تربیت مدرس از دانشگاه فردوسی مشهد برای همکاری در برگزاری کنگره ملی آموزش عالی ایران

دکتر محمد تقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، در نامه ای از حمایت و همکاری دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری کنگره ملی آموزش عالی ایران در سال 1395 تشکر کرد.

کنگره آموزش عالی ایران به پیشنهاد و حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و انجمن آموزش عالی ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 فروردین 1395 با حضور وزیر و معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از رؤسا، معاونان و مدیران آموزشی دانشگاه ها و صاحب نظران حوزه آموزش عالی کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

.n

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار