ابقای معاون طرح و برنامه دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
ابقای معاون طرح و برنامه دانشگاه

در حکمی که از سوی دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، دکتر محمد لگزیان ،دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد  ابقا شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

" باتوجه به تجارب وشايستگي‌هاي جناب عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دوسال در اين سمت ابقاء مي‌شويد. اميدوارم با تلاش شما، مديران و كارشناسان محترم آن معاونت، سند راهبردي دانشگاه و برنامه تفصيلي منضم به آن در اركان مختلف دانشگاه عمومي سازي شده و اهداف متعالي پيش بيني شده در زمان مناسب تحقق يابد."

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار