رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در سمت خود ابقاء شد

ارسال شده در تاریخ :
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در سمت خود ابقاء شد

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر سلمان ساکت، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه ابقا شد.

در این حکم آمده است:

"ضمن سپاس از تلاشهای ارزنده جنابعالی در جهت حفظ ، زنده نگاه داشتن یاد و ارزشهای ماندگار و فاخر دانشگاه طی دو سال گذشته، بدین وسیله  با حفظ وظایف آموزشی وپژوهشی به مدت دوسال  در این سمت ابقاء می شوید. امید است با تمهیدات و اقدامات مفید جناب عالی هویت و افتخارات دانشگاه فردوسی مشهد آنچنان كه در خور شان این دانشگاه است، بیش از پیش تقویت و غرورآفرین گردد."

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار