تاریخچه حسابداری دوران صفویه، افشاریه و قاجاریه در دانشکده علوم ریاضی بررسی شد

ارسال شده در تاریخ :
تاریخچه حسابداری دوران صفویه، افشاریه و قاجاریه در دانشکده علوم ریاضی بررسی شد

سخنرانی علمی با عنوان "آشنایی با تاریخچه حسابداری دوران صفویه،افشاریه و قاجاریه " با توجه به اسناد مالی آستان قدس رضوی، ساعت 12 تا 14 روز شنبه 18 اردیبهشت در تالار همایش دکتر بزرگ نیای دانشكده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

سالم حسین زاده، مسوول اداره اسناد سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی در این نشست، پیرامون تاریخچه اسناد دخل وخرج ایران در آن دوران، با توجه به اسناد تاریخی و نظام مالی- دیوانی سخن گفت.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار