آزمون جامع پایانی دوره های دکتری تخصصی رشته های دامپزشکی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
 آزمون جامع پایانی دوره های دکتری تخصصی رشته های دامپزشکی برگزار شد

هفدهمین دوره آزمون جامع پایانی (بورد) دوره های دكتری تخصصی داخلی دام های بزرگ ، مامایی و بیماری های تولید مثل دام، كلینیكال پاتولوژی، پاتـــولـــوژی دامپزشكـــی، بهداشت مواد غذایی، بافت شناسی مقایسه ای و فیزیولوژی در روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 در دانشكده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شـد.

در این آزمون دكتر افشین رئوفی، استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران به عنوان نماینده گروه دامپزشكی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری و هیات های ممتحنه حضور داشت.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار