سخنرانی استاد دانشگاه فنی برلین پیرامون آثار و دستاوردهای خوارزمی در دانشکده علوم ریاضی

ارسال شده در تاریخ :
سخنرانی استاد دانشگاه فنی برلین پیرامون آثار و دستاوردهای خوارزمی در دانشکده علوم ریاضی

با هدف معرفی مشاهیر ایرانی، سخنرانی علمی پروفسور ناصر كنعانی، ساعت 12 تا 13 روز یكشنبه 19 اردیبهشت 1395 در تالار همایش دكتر بزرگ نیا دانشكده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

استاد دانشگاه فنی برلین، در این نشست،  پیرامون آثار ودستاوردهای "ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی" ریاضیدان، ستاره شناس، فیلسوف، جغرافی دان و مورخ ایرانی همچنین درچگونگی ابداع علم "جبر و حساب" توسط او و اینكه چگونه نام خوارزمی درحیطه علم صورت به الگوریتم مطرح شد، سخن گفت.

photo_2016_05_09_11_07_45n

.photo_2016_05_09_11_06_44N

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار