ابلاغ سند راهبردی بازنگری شده دانشگاه فردوسی مشهد به معاونت‌ها و واحدهای ستادی

ارسال شده در تاریخ :
ابلاغ سند راهبردی بازنگری شده دانشگاه فردوسی مشهد به معاونت‌ها و واحدهای ستادی

با پایان یافتن فرایند بازنگری برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، سند راهبردی بازنگری شده دانشگاه فردوسی مشهد توسط رئیس دانشگاه به هر یک از معاونت‌ها و واحدهای ستادی، ابلاغ شد.

در بازنگری این سند، جهت‌گیری‌های کلان آموزش عالی در سطح بین‌المللی، ملی و همچنین اولویت‌ها و سیاست‌های خاص دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت گسترده و درخور تقدیر اعضای هیات‌علمی، مسئولین دانشکده‌ها، مدیران ستادی، مشاوران و اعضای هیات رییسه دانشگاه به دقت مورد توجه قرار گرفته است.

با بهره‌گیری از نتایج بررسی‌ها و مشارکت دانشگاهیان، این سند مورد بازخوانی و بازنگری قرار گرفته و شاخص‌ها و اهداف کمی، در راستای حصول اطمینان از حرکت دانشگاه در مسیر تحقق چشم‌انداز، تدوین و در شورای راهبری بازنگری سند راهبردی دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار