مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال دانشگاه های کشور انتخاب شد

ارسال شده در تاریخ :
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال دانشگاه های کشور انتخاب شد

در چهارمین گردهمایی رؤسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های سراسر کشور که در روز چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 با حضور دکتر سید ابوالحسن ریاضی، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان برگزار شد، مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال سال 1394 در میان دانشگاه های کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار