سومین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
سومین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور در  دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

سومین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور ، با میزبانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و حضور معاونان پژوهش و فناوری، مدیران پارک های علم و فناوری و میهمانان مدعو منطقه 9  روز پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در آغاز این نشست، دكتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خوشامدگویی به حاضران، تدوین برنامه راهبردی و ماموریت گرایی دانشگاه ها در حوزه پژوهش و فناوری را ماموریت محوله از سوی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به منطقه 9 دانست و وجود سند راهبردی و تعریف برنامه های کلان و جزئی دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری مطابق این سند را اقدام اصلی و ویژه این حوزه برشمرد.

دکتر بهرامی بررسی و اطلاع از وضعیت موجود دانشگاه های منطقه و بویژه دانشگاه های استان را برای تدوین سند راهبردی مربوط به هر دانشگاه مهم توصیف کرد و  شناسایی عرصه های همپوشان در سند های راهبردی دانشگاه های منطقه را برای رسیدن به یک مدل همکاری میان دانشگاه ها و همچنین همکاری دانشگاه فردوسی مشهد را برای تحقق موارد مطرح شده و رسیدن هر چه سریعتر به یک مدل پیشرفته همکاری با در نظر گرفتن ظرفیت های اجتماعی، علمی و فرهنگی دانشگاه ها و همچنین ظرفیت های زیر ساختی را از  اقدامات اصلی در این زمینه دانست.

در ادامه دکتر مهارتی، مدیر برنامه و بودجه دانشگاه فردوسی مشهد به ارائه توضیحاتی پیرامون سند راهبردی و تجربه تدوین آن در دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت و وجود تفکر راهبردی در حوزه پژوهش و فناوری را امری ضروری و نبود آن را چالش بزرگی در عرصه پژوهش و فناوری دانست. وی در ادامه توضیحاتی را در خصوص ماموریت گرایی در حوزه پژوهش و فناوری بیان کرد.

دکتر مهارتی افزود: تدوین سند راهبردی در دانشگاه ها هیچ گونه منافاتی با برنامه های آمایش استانی ندارد ، وجود اسناد بالادستی ، سند چشم انداز آموزش عالی، نگارش سند راهبردی را در دانشگاه ها امکان پذیر می سازد. وی مهمترین اصل در اجرای سند راهبردی را، ترویج سند و ابلاغ برنامه های آن به دانشکده ها و گروه ها ی دانشکده ای و تفهیم آن در کل دانشگاه دانست که ضمانت اجرای آن نیز به عهده دانشگاه خواهد بود.

مدیر برنامه و بودجه دانشگاه فردوسی مشهد در بخش دوم نیز توضیحاتی در خصوص ماموریت گرایی در دانشگاه ها بر مبنای سند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طرح آمایش آموزش عالی و ضوابط ملی آمایش سرزمینی را ارائه کرد.

دکتر بهرامی ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده ، موارد زیر را به عنوان دستور کار جلسه بعدی گردهمائی معاونان پژوهشی منطقه 9 برای بررسی بیشتر و ارائه گزارش توسط دانشگاه های منطقه اعلام کرد:

بررسی وضع موجود منطقه 9 در حوزه پژوهش و فناوری و شناسایی نقاط ضعف و قوت دانشگاه های منطقه، شناسایی ظرفیت های تخصصی، زیر ساختی و محورهای اولویت دار منطقه، شناسایی ماموریت های حاصل از همفکری ها برای موسسات و دانشگاه ها، شناسایی عرصه های همپوشان اسناد و تشکیل کمیته ای برای بررسی بیشتر اسناد راهبردی تدوین شده برای رسیدن به یک مدل همکاری بین دانشگاه های منطقه 9.

در ادامه دکتر بهرامی و دکتر مهارتی به سئوالات حاضران پاسخ دادند.

.m.95.3

.m.95.4

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار