رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :
رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور منصوب شد

در حکمی که از سوی دکتر حمید یعقوبی، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد، دکتر فروزان پاسالار، رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

" به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان دبیر مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور منصوب می شوید. برگزاری منظم جلسات منطقه، پیگیری امور ارجاعی از حوزه ستادی و ارائه گزارش مستمر به دفتر مشاوره و سلامت سازمان مورد انتظار است"

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار