مدیر گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :
مدیر گروه آموزشی  اقتصاد کشاورزی در سمت خود ابقا شد

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر آرش دوراندیش، استادیار دانشکده کشاورزی، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیریت گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی  ابقا شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

" به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت مدير گروه آموزشی اقتصاد كشاورزی آن دانشكده ابقاء مي‌شويد .ضروری است برنامه مدون آموزشی و پژوهشی گروه را منطبق بر رویكردهای دانشكده، براساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با یهره‌گیری از توان موجود در گروه در الویت كاری خود قرار دهید."

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار