موفقیت واحدهای فناور مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد دراولین جشنواره كارآفرینان برتر دانشگاهی استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :
موفقیت واحدهای فناور مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد دراولین جشنواره كارآفرینان برتر دانشگاهی  استان خراسان رضوی

دراولین جشنواره كارآفرینان برتر دانشگاهی استان خراسان رضوی كه توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و دانشگاه آزاد اسلامی روز پنج شنبه 23 اردیبهشت در تالار دكتر جوانبخت دانشگاه آزاد اسلامی  قوچان برگزار شد، دو شرکت از  واحدهای فناور مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد موفق به كسب مقام شدند.

در این جشنواره که در سه محور : مدیریت، كسب و كار، مالی و اقتصادی، علوم فنی مهندسی و فناوری های نوین متمرکز بود، در بخش صنعت، شركت انگاره فیزیك توس با مدیر عاملی هادی محمد زاده، مقام دوم و شركت تجهیزات ابزار آزما به مدیر عاملی  حامد ملااحمدیان كاسب به طور مشترك مقام سوم را كسب کردند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار