مدیر گروه آموزشی پاتوبیولوژی در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :
مدیر گروه آموزشی  پاتوبیولوژی در سمت خود ابقا شد

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر غلامرضا هاشمی تبار، استاد دانشکده دامپزشکی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیریت گروه آموزشی پاتوبیولوژی ابقا شد. در قسمتی از این حکم آمده است:

" به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال در سمت مدیر گروه آموزشی پاتوبیولوژی آن دانشكده ابقاء مي‌شويد .ضروری است برنامه مدون آموزشی و پژوهشی گروه را منطبق بر رویكردهای دانشكده، براساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با یهره‌گیری از توان موجود در گروه در الویت كاری خود قرار دهید."

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار