مدیر گروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماری های دامی منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :
مدیر گروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماری های دامی منصوب شد

دكتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی، دکتر مهرداد مهری، استاد دانشکده دامپزشکی را به مدت دو سال، به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماری های دامی منصوب كرد. در بخشی از این حکم آمده است:

" ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویكردهای آموزشی و پژوهشی دانشكده و براساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از توان موجود در گروه در الویت كاری خود قرار دهید. نظارت و اعمال مدیریت  بر آزمایشگاه‌ها و كاركنان گروه در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی سایر همكاران و دانشجویان و استفاده از همه ظرفیت‌های گروه در جهت صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأكید و انتظار می‌باشد."

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار