در خصوص پرداخت 50 درصد حق بيمه تكميل درمان سهم دانشگاه

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵

اطلاعيه شماره 80

به استحضار همكاران محترم دانشگاه مي رساند، با عنايت به پرداخت 50 درصد هزينه حق بيمه تكميل درمان جهت فرد (بيمه شده اصلي) و افراد تحت تكفل وي از طرف دانشگاه در سال 1395، خواهشمند است در صورت اضافه يا حذف نمودن افراد تحت تكفل، با همراه داشتن مدارك قانوني و دفترچه  بيمه آن ها حداكثر تا تاريخ 1395/03/12 به مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه مراجعه فرمايند. جهت آگاهي و اطلاع از شرايط افراد تحت تكفل به سايت معاونت اداري و مالي (http://vpa.um.ac.ir) مراجعه نماييد.شايان ذكر است درصورت عدم ارائه مدارك مثبته تا مهلت مقرر 50 درصد حق بيمه سهم دانشگاه جهت اينگونه افراد پرداخت نخواهد شد.

ستاد رفاهي دانشگاه

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار