همكاری علمی ميان دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه پلی تكنيك ميلان ايتاليا بررسی شد

ارسال شده در تاریخ :
همكاری علمی ميان دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه پلی تكنيك ميلان ايتاليا بررسی شد

در نشستی با حضور حضور خانم دكتر اليزابت رزينا ، استاد دانشكده معماري و طراحي محيط و نماينده دانشگاه پلي تكنيك ميلان ایتالیا و تعدادی از اعضاء هيات علمي دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی  دانشگاه فردوسی مشهد راه های همکاری علمی میان دو دانشکده بررسی شد.

در این نشست که در روز چهارشنبه 5 خرداد ماه 1395 با حضور حضور خانم دكتر اليزابت رزينا ، استاد دانشكده معماري و طراحي محيط و نماينده دانشگاه پلي تكنيك ميلان ایتالیا و تعدادی از اعضاء هيات علمي دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی تشکیل شد، اعضای حاضر در جلسه توافق کردند ضمن عقد تفاهم نامه علمي بين دو دانشگاه، همكاري ميان دانشكده هاي معماري و شهرسازي به ويژه در حوزه هاي طراحي پايدار و مطالعات محيطي صورت گيرد.

همچنین در این نشست ، برگزاري همايش هاي علمي مشترك، دوره هاي مشترك به ويژه در تحصيلات تكميلي، تبادل دانشجو و استاد و انجام طرح هاي پژوهشي-كاربردي مشترك از جمله موارد مورد توافق دو طرف بود.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار