مدير گروه آموزشي مهندسي صنايع در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :
مدير گروه آموزشي مهندسي صنايع در سمت خود ابقا شد

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدير گروه آموزشي مهندسي صنايع ابقا شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

ضروري است برنامه مدون آموزشي و پژوهشي گروه را منطبق بر رويكردهاي دانشكده و بر اساس سند راهبردي دانشگاه با بهره‌گيري از توان موجود در گروه در الويت كاري خود قرار دهيد. توفيق شما را از خداوند متعال خواستارم.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار