دبيران اولين جشنواره نشريات دانشجويی شهر مشهد و شانزدهمين جشنواره نشريات دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند

ارسال شده در تاریخ :
دبيران اولين جشنواره نشريات دانشجويی شهر مشهد و شانزدهمين جشنواره نشريات دانشگاه فردوسی مشهد  منصوب شدند

دكتر زهره سپهري شاملو مدير فرهنگي دانشگاه طي احكام جداگانه دبير كل و دبيران اجرايي و علمي اولين جشنواره نشريات دانشجويي شهر مشهد و جشنواره شانزدهم دانشگاه فردوسي مشهد را منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، طي اين احكام مهدي حافظي مسئول خانه نشريات دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دبير كل جشنواره، سيد علي پورحسيني گلستاني؛ عضو دانشجويي كميته ناظر بر نشريات و مديرمسئول نشريه ثبات به عنوان دبير اجرايي و محمدمصطفي محمدي يكتا عضو شوراي مشورتي خانه نشريات و مديرمسئول نشريه دامپزشك ايراني به عنوان دبير علمي جشنواره انتخاب شدند.

لازم به ذكر است فراخوان شانزدهمين جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد به همراه اولين دوره جشنواره نشريات دانشجويي شهر مشهد از 15 خرداد ماه اعلام مي گردد و اختتاميه جشنواره نيز در نيمه آذرماه امسال با معرفي برگزيدگان برگزار مي شود.
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار