ارتقاء كيفی تعدادی از نشريات علمی - پژوهشی دانشكده کشاورزی در نظام سطح بندی پايگاه استنادی جهان اسلام

ارسال شده در تاریخ :
ارتقاء كيفی تعدادی از نشريات علمی - پژوهشی دانشكده کشاورزی در نظام سطح بندی پايگاه استنادی جهان اسلام

براساس نتایج نظام سطح بندي نشريات علمي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  که با هدف تسهيل فرآيند ارزيابي نشريات طراحي گرديده است ، چند نشريه از مجموعه نشريات منتشر شده توسط دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد ، در سطح بندي سالانه پايگاه استنادي جهان اسلام ، به لحاظ كيفيت ارتقاء رتبه يافتند.

بر اين اساس ،نشريات علمي – پژوهشي :

بوم شناسي كشاورزي ،اقتصاد و توسعه كشاورزي ،پژوهشهاي علوم دامي ايران موفق به كسب رتبه Q1   ،

و نشريات علمي -پژوهشي آب و خاك،علوم باغباني به رتبه Q2 ارتقاء يافتند

.neshr

يادآور مي شود :نظام سطح بندي نشريات علمي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) با هدف تسهيل فرآيند ارزيابي نشريات طراحي گرديده است. اين نظام، تنها شامل مجلاتي است كه از حداقل استفاده در جامعه علمي برخوردار بوده اند. به علاوه در اين نظام، نشريات در چارك هاي مختلف بر حسب ميزان اثرگذاري علمي شان تقسيم ‏بندي شده اند. اين سطح بندي هر ساله انجام مي گردد .

بر اين اساس جدول و ليست  نشريات دانشكده كشاورزي كه از نظر كيفيت موفق به دريافت رتبه  شده اند  در فایل پيوست ، قابل مشاهده است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار