پنجمین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
پنجمین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

پنجمین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور با حضور آقای دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر یعقوبی رئیس دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و معاونان دانشجویی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور در روز یکشنبه مورخ 16 خرداد ماه 95 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان ، با اشاره به نشست روسای دانشگاه های کشور تولید علم را بر اساس اقتصاد مقاومتی ، اولویت اول کشور دانست و اظهار داشت: باید از هر جهت به نیازهای روحی ، روانی و تغذیه ای دانشجویان به عنوان سربازان تولید علم و مسئولان آینده کشور توجه ویژه شود.

در ادامه دکتر به نژاد مسئول دبیرخانه معاونان دانشجویی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور و معاون دانشجویی دانشگاه تهران ضمن تشکر از برگزارکنندگان این جلسه ، در گزارش مفصلی با ارائه آمار به تشریح وضعیت روحی _ روانی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی پرداخت.

سپس دکتر یعقوبی رئیس دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سخنان خود ضمن تشکر از دانشگاه هایی که آمار خود را در زمینه مقابله با مشکلات دانشجویان ارائه و در ایجاد محیطی آرام برای آنان تلاش کردند ، تشکر نمود و از ریاست و معاونان دانشجویی دانشگاه ها درخواست کرد تا به وضعیت بهداشت روانی دانشجویان توجه ویژه ای داشته باشند.

در ادامه برگزاری گردهمایی، معاونان دانشجویی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور به بحث و گفتگو در خصوص مسائل دانشجویی و ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

در نهایت موارد زیر به عنوان جمعبندی جلسه ارائه شد:

1 - پیشنهاد گردید رئیس مرکز مشاوره دانشگاه ها در شورای دانشگاه عضویت یابد .

2 – پیشنهاد گردید جلسه ای مشترک با روسای دانشگاه های برتر و بزرگ و معاونین این دانشگاه ها تشکیل شود.

3 – اعضای حاضر ضمن وقوف به مشکلات دانشجویان بر ضرورت انکار ناپذیر تدریس درس مهارت های زندگی به دانشجویان بویژه دانشجویان جدیدالورود تاکید نمودند.

4 – بر ایجاد اعتماد متقابل بین دانشجویان و مدیران حوزه دانشجویی تاکید شد.

20332

20333

20334

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار