نشست دكتر دهقانی رئيس پايگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC با معاونان پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
نشست دكتر دهقانی رئيس پايگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC با معاونان پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمدجواد دهقاني رئيس پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC و رئيس مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري امروز دوشنبه 17 خرداد ماه 1395 با دكتر كافي رئيس دانشگاه فردوسي مشهد ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار دكتر كافي به بيان ظرفيتهاي علمي و پژوهشي دانشگاه پرداخته و زيرساختهاي دانشگاه را براي هرگونه برنامه علمي محيا دانست. وي شرايط مساعد كنوني علمي و فناوري دانشگاه را مرهون دلسوزي هاي رؤساي قبلي دانشگاه بيان كرد.

دكتر كافي تبادلات و همكاريهاي علمي بين المللي دانشگاه فردوسي مشهد را از جمله ظرفيتهاي مناسب دانشگاه در جهت همكاري با مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري برشمرد.

دكتر بهرامي معاون پژوهش و فناري دانشگاه نيز مواردي را جهت همكاري با آن مركز یادآوری نمود و هدفمند بودن برنامه هاي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد را در انتخاب طرحها بيان كرد.

رئيس پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC و رئيس مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري در اين نشست به تاسيس شعبه مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري در دانشگاه فردوسي مشهد اشاره كرده و دانشگاه فردوسي مشهد را به عنوان قطب علمي شرق كشور از هرنظر مستعد همكاريهاي دوجانبه دانست.

سپس دکتر دهقانی رئيس پايگاه استنادي علوم جهان اسلام در جلسه اي که با حضور معاونين پژوهشي دانشكده ها و رؤساي پژوهشكده هاي دانشگاه فردوسي مشهد و معاونين پژوهش و فناوري برخي دانشگاه هاي مشهد تشکیل شده بود حضور یافت و در سخنانی برای حاضران به فرايندهاي ارزيابي علمي دانشگاه ها و شاخصهاي ارزيابي پرداخت و در پايان به سوالات مطرح شده در اين جلسه پاسخ داد.

20326_1

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار