بازدید اساتید دانشگاه لبنان از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
بازدید اساتید دانشگاه لبنان از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه

16 نفر از اساتید دانشگاه لبنان ضمن حضور در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه بازدید بعمل آوردند.

بازدید کنندگان که توسط نماینده دفترهمکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد همراهی می شدند، بخش های مختلف کتابخانه را از نزدیک دیدند و خدمات قابل ارائه و امکانات موجود در کتابخانه را جویا شدند .

اساتید دانشگاه لبنان که در قالب همکاریهای علمی به ایران سفر کرده و پیش از این از دانشگاههای دیگر ایران از جمله دانشگاه علم و صنعت و شهید بهشتی بازدید کرده بودند، در نشستی که با مسئولان مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد داشتند، دانشگاه فردوسی مشهد را یکی از دانشگاههای مهم در شمال شرق ایران که در رتبه بندی های جهانی جایگاه قابل توجهی دارد ارزیابی کردند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار