برگزاری دومین نشست کمیته آموزش، پژوهش و فناوری رویداد مشهد 2017

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری دومین نشست کمیته آموزش، پژوهش و فناوری رویداد مشهد 2017

دومین نشست کمیته آموزش، پژوهش و فناوری رویداد مشهد 2017 روز سه شنبه، 18 خرداد ماه 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و عضو شورای هماهنگی و برنامه ریزی پایتخت فرهنگی جهان اسلام در رویداد مشهد 2017، در این نشست اظهار داشت :

استان خراسان رضوی مهد علم، دانش و ادب است و از نعمت همجواری با عالم آل محمد برخوردار است. رویداد مشهد 2017 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام فرصت مناسبی را برای تمرین همکاری گروهی و بین سازمانی مهیا کرده است. به منظور تحقق برنامه های عملیاتی در دست بررسی در کمیته آموزش، پژوهش و فناوری رویداد مشهد 2017 لازم است تا همکاری نزدیکی بین سازمان های مرتبط با اهداف این کمیته در اشتراک ظرفیت ها به منظور تحقق برنامه های عملیاتی تدوین شده صورت پذیرد.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ، اظهار امیدواری کرد که با مشارکت فعال و سازنده همه سازمان های دست اندرکار چشم اندازهای مورد نظر در کمیته آموزش، پژوهش و فناوری در سال 2017 محقق شود.

در ادامه دکتر آهنچیان، دبیر کمیته آموزش، پژوهش و فناوری رویداد مشهد 2017 با ارائه گزارشی از روند مطالعات و اقدام های اخیر این کمیته گفت: تلاش شده است تا با تشکیل کار گروه اجرایی کمیته و در اختیار گرفتن حداکثر ظرفیت های موجود در استان خراسان رضوی ضمن بررسی برنامه های عملیاتی ارسال شده به کارگروه اجرایی کمیته، زمینه جلب مشارکت سایر دانشگاه ها و سازمان ها مرتبط با رخداد فراهم شود. وی با اشاره به برخی از برنامه های در دست اقدام این کمیته تاکید کرد که لازم است تا ساز و کار حمایت از برنامه های عملیاتی تعریف شده در کمیته و نحوه تامین منابع پشتیبان برنامه ها مشخص شود.

در پایان این نشست اعضای کمیته آموزش، پژوهش و فناوری رویداد مشهد 2017 به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص نحوه تامین منابع مالی پشتیبان برنامه ها پرداختند.

شایان ذکر است که در این نشست نمایندگان ارشد استانداری خراسان رضوی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نماینده پارک علم و فناوری خراسان رضوی، نماینده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، نمایندگان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، ریاست دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، نمایندگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، نماینده جهاد دانشگاهی مشهد و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان اعضای کمیته آموزش، پژوهش و فناوری رویداد مشهد 2017 حضور داشتند.

20347

20344

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار