استقرار صندوق ارتباط مستقيم با معاون آموزشی وفرهنگی در دانشكده علوم رياضی

ارسال شده در تاریخ :
استقرار صندوق ارتباط مستقيم با معاون آموزشی وفرهنگی  در دانشكده علوم رياضی

طي هماهنگي به عمل آمده ،به عنوان يكي از راه هاي تعامل دانشجويان و مسئولين، صندوق ارتباط مستقيم با معاون آموزشي وفرهنگي دانشكده علوم رياضي، در راهرو ارتباطي اين دانشكده مستقرگرديد.

به گزارش خبرنگارروابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر قنبري، معاون آموزشي وفرهنگي دانشكده علوم رياضي ، با اشاره به استقرار اين صندوق ، اظهاركرد: به منظور افزايش ميزان رضايت مندي دانشجويان ،آنان مي توانند مسائل و مشكلات ،همچنين درخواست خود را به طور مستقيم، بي واسطه و صميمانه با اين جانب درميان گذارند تا در اسرع وقت پي گيري نمايم.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار