همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با شرکت پیشگام دامپرور سپاهان در مورد منبع پروتئینی فورتید

ارسال شده در تاریخ :
همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با شرکت پیشگام دامپرور سپاهان در مورد منبع پروتئینی فورتید

با توجه به پژوهشهای کاریردی گسترده استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد آقای دکتر دانش مسگران و تیم دانشجویی ایشان در ارتباط با یک منبع پروتئينی به نام فورتید،شرکت پیشگام دامپرور سپاهان که نماینده شرکت چینی مای تک می باشد درخواست همکاری بیشتر با دانشگاه فردوسی مشهد را در این زمینه خواستار شد.

در همین رابطه، جلسه بررسی همکاری بیشتر دانشگاه با این شرکت در روز دوشنبه 24 خرداد ماه 1395 با حضور دکتر دانش مسگران و مسئولان شرکت پیشگام دامپرور سپاهان و مسئولان شرکت چینی مای تک در اتاق شورای گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد.

در این جلسه آقای دکتر دانش مسگران و همکاران ایشان خانم عینی دانشجوی دوره دکترای رشته تغذیه نشخوارکنندگان نتایج طرحهای تحقیقاتی انجام شده روی منبع پروتئينی فورتید طی باز ه زمانی اریبهشت 1394 تا خرداد 1395 را برای میهمانان تشریح نمودند و قرار شد محورهای همکاری بین گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و این شرکت گسترده تر انجام شود

در همین زمینه روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد گفتگویی با دکتر دانش مسگران استاد گروه علوم دامی دانشگاه و مجری این پروژه انجام داده است که حاصل آن در ذیل درج می شود:

دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1394 بدنبال همکاری با شرکت پیشگام دامپرور سپاهان که دفتر مرکزی این شرکت در اصفهان است و برای تعداد زیادی از گاوداری های کشور خدمات ارائه می دهد ، تاکنون 5 پروژه تحقیقاتی کاربردی را انجام داده است.

این منبع منحصر به فرد پروتیینی حاصل هضم آنزیمی پروتیینهای گیاهی است که از نظر غلظت پپتید غنی می باشد.

ایشان بیان داشتند که قسمت اعظم پژوهشهای انجام شده در ارتباط با تعیین پتانسیل این منبع خوراکی بعنوان پروتئین مرغوب به لحاظ تامین اسید آمینه های مورد نیاز برای حیوان و تاثیر آن بر تولید پروتئین میکروبی بوده است.

شرکت پیشگام دامپرور سپاهان به نمایندگی از شرکت چینی مای تک سفارش این پروژه ها را به دانشگاه فردوسی مشهد داده است. لازم به توضیح است که فعالیت این شرکت چینی برای تولید این پروتئین هیدرولید شده منحصربفرد است.

نتایجی که ما از تحقیقاتمان به این شرکت دادیم علاوه بر بررسی در شرکت در اصفهان برای شرکت چینی هم ارسال شده است و پس از مطالعه نتایج تحقیقات ما، شرکت چینی اظهار تمایل کرده است که از نزدیک با ما گفتگو کند و با فعالیت های ما بیشتر آشنا شود.

مادر حال حاضر نیز در حال انجام 2 پروژه دیگر هستیم که قرارداد آن نیز نهایی شده است. در جلسه روز جاری مسئولان شرکت پیشگام دامپرور سپاهان و مسئولان شرکت چینی که در این جلسه حضور داشتند نتایج تحقیقات انجام شده را مطلوب دانستند و مقرر شد که همکارییها ی فیمابین افزایش یابد، و نیازهای اینده نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار