انتصاب معاون دانشكده علوم تربيتي و روانشناسی

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب معاون دانشكده علوم تربيتي  و روانشناسی

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دكتر حسين كارشكي ، دانشیار گروه آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت معاون این دانشکده منصوب شد. در قسمتی از این حکم آمده است:

همكاري و همگرايي بيشتر بين گروههاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي، آماده نمودن بستر مناسب براي پژوهش هاي نافع، بازنگري و به‌روز رساني رشته ها و دروس و پاسخ‌گويي به جامعه و به ويژه دانشجويان از جمله انتظاراتي است كه اميدوارم  در اولويت برنامه كاري خود قرار دهيد.

ریاست مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 93 تاکنون از سوابق اجرایی دکتر کارشکی می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار