كسب رتبه اول كيفيت نشريه پژوهش و برنامه‌ريزی روستايی در مجموعه نشريات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ISC

ارسال شده در تاریخ :
كسب رتبه اول كيفيت نشريه پژوهش و برنامه‌ريزی روستايی در مجموعه نشريات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ISC

نشريه پژوهش و برنامه ريزي دانشگاه فردوسي مشهد بر پايه ارزيابي كيفي پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC) ،  بر مبنای اطلاعات موجود در سال 1393 در بين 25 نشريه داراي ضريب تأثير دانشگاه فردوسي مشهد، با كسب ضريب تأثير 0/289 رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است نشريه ياد شده  با توجه به انتشار از سال 1391، براي اولين بار توسط اين پايگاه مورد ارزيابي كيفي قرار گرفته است و در سطح دانشگاه به عنوان تنها نشريه داراي كيفيت Q1 در بخش علوم انساني و در رديف 5 نشريه داراي كيفيت Q1 در سطح دانشگاه معرفي شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتنر روی فایل زیر کلیک کنید

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار