سامانه جدید اخذ مجوز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی راه اندازی شد

ارسال شده در تاریخ :
سامانه جدید اخذ مجوز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی راه اندازی شد

سامانه جدید اخذ مجوز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه راه اندازی شد .

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه ، با توجه به معایبی که سامانه قدیم مجوزهای فعالیت داشت، با تلاش کارکنان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ، سامانه جدید اخذ مجوز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه راه اندازی گردید. 

در این سامانه که از طریق پویا و بخش فرهنگی و اجتماعی قابل دسترسی است، کلیه برگزار کنندگان فعالیت ها می توانند فرم مربوطه را تکمیل نموده و از روند گردش فرم و مراحل طی شده مطلع شوند.این فرم به سامانه های عضویت در تشکل ها، سامانه ثبت فعالیت های فرهنگی و سامانه mis  دانشگاه متصل و امکان گردش خودکار اطلاعات و گزارش های مدیریتی را برای کاربران سامانه فراهم می کند .

برای سهولت در استفاده از این فرم موارد زیر قابل توجه است :

1- کلیه دانشگاهیانی که می خواهند به نام تشکلی خاص، درخواست مجوز نمایند باید قبلا در سامانه عضویت در تشکل های دانشگاهی عضو شده و عضویت آن ها توسط کارشناس معاونت فرهنگی تایید شده باشد.

2- پس از ارسال فرم توسط متقاضی ، دبیر تشکل مربوطه فرم را در پورتال شخصی باید تایید کند .

3- پس از تاييد دبير، درخواست مجوز برای كارشناس مربوط به آن تشکل ارسال می شود.

4- سپس در صورت تاييد كارشناس مربوطه و در صورت نياز به مكان فيزيكي جهت برگزاري برنامه، اين درخواست ابتدا براي بخش فرهنگي سامانه سدف امور عمومي و پس از آن براي بخش فرهنگي سامانه سدف رييس یا مسئول مكان برگزاري ارسال خواهد شد.

5- در صورت تاييد بند فوق، كارشناس هيات نظارت دريافت كننده درخواست می باشد كه پس از بررسي و نبود اشكال، درخواست براي طرح در جلسه شوراي معين هيات نظارت آماده مي شود.

6- مدير مربوطه پس از تاييد شوراي معين هيات نظارت به نمايندگي از اين شورا درخواست مجوز را تاييد نموده و درخواست پس از ثبت به صورت نامه به اتوماسيون اداري مراجع ذي ربط ارسال خواهد گرديد.

نکات مهم :

در سيستم جديد، گردش كاغذي كاملا حذف شده است. به دليل عدم امكان اصلاح فرم در کلیه مراحل، فرم درخواست باید به صورت کامل و بدون نقص توسط متقاضی تکمیل شود. در صورت برگشت درخواست در هر يك از مراحل فوق، فرم براي پرتال شخصي متقاضي ارسال خواهد شد و کلیه مراحل اخذ مجوز باید مجددا طی شود.
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار