مدير گروه پژوهشی بقولات در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :
مدير گروه پژوهشی بقولات در سمت خود ابقا شد

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر سعید رضا وصال ، استادیار پژوهشکده علوم گیاهی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیریت گروه پژوهشی بقولات پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

مدیریت گروه پژوهشی بقولات در حال حاضر همچنین مدیریت این گروه در سالهای 82 الی 84 از سوابق اجرایی دكتر وصال می باشد

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار