بخشنامه و دستورالعمل پذیرش سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

قابل توجه دانشگاههای دارای سهمیه شرکت در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

به پیوست بخشنامه و دستورالعمل پذیرش المپیاد سیزدهم به منظور بهره برداری و انجام امور مربوط به پذیرش تقدیم می گردد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار