جلسه شورای فناوری مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
 جلسه شورای فناوری مركز رشد واحدهای فناور  دانشگاه  برگزار شد

هفتادو چهارمين جلسه شوراي فناوري مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اعضاي شوراي فناوري در  روز سه شنبه اول تيرماه در سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه  برگزار شد.

در اين جلسه با  درخواست ورود به مرحله رشد شركت بسپار پايش با ايده محوري " ارتقاو بهره وري واحدهاي توليدي با ارائه خدمات تخصصي پليمري" موافقت گرديد و درخواست پذيرش هسته هاي بهين فناوران شرق گستربا ايده محوري" تهيه و تدوين دانش فني ،توليد فرمولاسيون و فروش موادغذايي ايمن" و بافت فناوران ايران با ايده محوري" فناوري و آماده سازي بافت هاي جانوران بعنوان مدلهاي بيوانديكاتور داربستي و تحقيقاتي" مورد موافقت قرار گرفت. درخواست هسته هاني زو با ايده محوري" توليد عسل تك گلي با استفاده از عصاره تحريكي" بررسي و مقرر گرديد طرح با اصلاحات و ارائه مستندات لازم از سوي مركز نوآوري  مبني بر نوآورانه بودن طرح در جلسات بعد بررسي مجدد گردد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار