دانشگاه فردوسی مشهد در سطح یک رتبه بندی دانشگاه های کشور قرار گرفت

ارسال شده در تاریخ :
دانشگاه فردوسی مشهد در سطح یک رتبه بندی دانشگاه های کشور  قرار گرفت

گزارش مرحله اول طرح سطح‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های دولتی  از طرف معاونت  آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  اعلام شد که براساس این گزارش دانشگاه فردوسی مشهد در سطح یک سطح‌بندی و رتبه بندی دانشگاه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

لازم به ذکر است به منظور تحقق اهداف مصرح در برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، از جمله بند «و» ماده ۱۵ دالّ بر استقرار «نظام جامع نظارت، ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های کشور»، طرح سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه های دولتی کشور   از خردادماه ۱۳۹۴ در قالب یک پروژه مطالعاتی معتبر و با مشارکت خبرگان و متخصصان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری آغاز شد و  پس از یک سال بررسی کارشناسی دقیق، نتایج مرحله نخست آن که مشتمل بر سطح بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و حاصل تجزیه و تحلیل اطلاعات معتبر جمع آوری شده حول معیارها و شاخص های تعریف شده از قریب به ۷۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی دولتی می باشد از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام گردید.

بر اساس نتایج سطح بندی که منتشر شده است دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دانشگاه‌های اصفهان – تبریز – تربیت مدرس – تهران – شهید بهشتی – شیراز  در سطح یک این رتبه بندی قرار گرفته است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار