تشکیل باشگاه دانشگاهی خانه صنعت ، معدن و تجارت در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
تشکیل باشگاه دانشگاهی خانه صنعت ، معدن و تجارت در دانشگاه فردوسی مشهد

نظر به ضرورت ارتباط موثر ميان دانشگاه و صنعت، برای نخستین بار، در دانشگاه فردوسی مشهد، باشگاه دانشگاهی خانه صنعت ، معدن و تجارت شکیل شد.

اهداف تشکیل این باشگاه عبارتند از :

برقراری موثر میان جامعه کارآفرینان با دانشجویان

جذب دانشجویان در واحدهای صنعتی و معدنی

انجام مطالعات استراتژیک و پژوهش های صنعتی و معدنی

حمایت از نخبگان ، مخترعین و پایان نامه های دانشجویان

حضور مستقیم مدیران 29 انجمن صنایع همگن استان در دانشگاه

برگزاری کارگاه های تخصصی

استفاده از ظرفیت های علمی برای تولید دانش بنیان

برگزاری بازدیدهای علمی صنعتی ، همایش های کارآفرینی و نمایشگاه های تولیدکنندگان

آدرس دفتر مرکزی باشگاه دانشگاهی خانه صنعت ، معدن و تجارت در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار