انتصاب دكتر شعبان رضا قرباني به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر شعبان رضا قرباني به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر شعبان رضا قرباني ، استاد گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم را به مدت دو سال، به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم منصوب كرد.

در قسمت از حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده علوم و با توجه به تجارب و شايستگي هاي جناب عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به سمت معاون پژوهش وفناوري دانشكده علوم منصوب مي‌شويد. اميد است با تلاش و بهره گيري از توانمندي اعضاي محترم هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان در پيشبرد اهداف پژوهش و فناوري آن دانشكده منطبق با سند راهبردي دانشگاه موفق باشيد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار