ابقای دكتر محمدمهدی فراحی در سمت مديريت فرايند ها و ساختار

ارسال شده در تاریخ :
ابقای دكتر محمدمهدی فراحی در سمت مديريت فرايند ها و ساختار

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي آقای دكتر محمدمهدي فراحي، استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به مدت دو سال دیگر در سمت مديريت فرايند ها و ساختار معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد ابقا کرد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

بنا به پيشنهاد معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه و با توجه به تجارب و شايستگي هاي جناب‌عالي، ضمن تشكر از زحمات ارزشمندتان در طي مدت تصدي مسئوليت مديريت فرآيندها و ساختار معاونت طرح و برنامه، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال در اين سمت ابقاء مي‌شويد. موفقيت شما را در انجام وظايف محوله از خداوند متعال خواستارم.

دكتر محمد مهدی فراحی، از سال 93 تاکنون نیز پست مديريت فرايند ها و ساختار معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد را در پیشینه اجرایی خود دارد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار