سرپرست مديريت حقوقي دانشگاه در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :
سرپرست مديريت حقوقي دانشگاه در سمت خود ابقا شد

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دكتر محمد عابدي ، استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت سرپرست مديريت حقوقي دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

نظر به پيشنهاد معاون محترم اداري و مالي دانشگاه و با توجه به تجارب و شايستگي جناب‌عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال در سمت سرپرست مديريت حقوقي دانشگاه ابقاء مي‌شوند. اميد است در سايه برنامه‌ريزي و تلاش شما شاهد ارتقاء فعاليت‌هاي آن حوزه باشيم. موفقيت جنابعالي را در انجام وظايف محوله از خداوند متعال خواستارم.

سرپرست مديريت حقوقي دانشگاه در سالهای 93 تاکنون از سوابق اجرایی دكتر محمد عابدي می باشد

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار