برگزاری کارگاه آموزشی نگارش مقاله پژوهشی به زبان انگلیسی

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری کارگاه آموزشی  نگارش مقاله پژوهشی به زبان انگلیسی

کارگاه آموزشی " نگارش مقاله پژوهشی به زبان انگلیسی " روز دوشنبه 21 تیر ماه 95 از ساعت 8 الی 12 در محل مرکزاطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برگزار شد.

در این کارگاه آقای دکتر صال مصلحیان عضو هیات علمی گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله علمی نکات و دستورالعملهایی را ازتجربیات خود را درخصوص نگارش مقالات پژوهشی در اختیار همکاران خود گذاشتند.

با توجه به تقاضای فراوان اعضای محترم هیات علمی که امکان استفاده از این فرصت را نداشتند ، کارگاه آموزشی فوق در نیمه دوم شهریور تکرار و تاریخ دقیق آن از طریق پرتال و سایت کتابخانه مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد. این کارگاه با مجوز معاونت طرح و برنامه و توسط مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برنامه ریزی و اجرا گردید.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار