انتصاب خانم دكتر بحريني به عنوان مدير گروه زيست شناسي

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب خانم دكتر بحريني به عنوان مدير گروه زيست شناسي

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي خانم دكتر معصومه بحريني استادیار گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه زیست شناسی منصوب كرد.

در قسمتی از این حکم آمده است :

ضروري است برنامه مدون گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و براساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره‌گيري از توان موجود در گروه در اولويت كاري خود قرار دهيد. برنامه ريزي، نظارت و اعمال مديريت برعملكرد گروه در راستاي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و پژوهشي  همكاران و دانشجويان و استفاده از همه ظرفيت‌هاي گروه در جهت تحقق سند راهبردي  دانشگاه مورد تأكيد و انتظار مي‌باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار