بازديد استاندار استاندار خراسان رضوي از دفتر طرح جامع دانشگاه فردوسي مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازديد استاندار  استاندار خراسان رضوي از دفتر طرح جامع دانشگاه فردوسي مشهد

مهندس رشيديان استاندار خراسان رضوي از دفتر طرح جامع دانشگاه فردوسي مشهد بازديد نمود.

در اين بازديد دكتر كامل نيا رئیس دانشکده معمای ، شهرسازی و هنر اسلامی و مدير دفتر طرح جامع دانشگاه فردوسي مشهد در باره فعاليت هاي  دفتر طرح جامع توضيحاتي ارائه نمود.

استاندار خراسان رضوي پس از بازدید از طرح جامع دانشگاه فردوسی مشهد ، ابراز اميدواري کرد كه دفتر طرح جامع دانشگاه با استفاده از پتانسيل هاي خود بتواند در پروژه هاي معماري و شهرسازي استان و مشهد 2017 با استانداري خراسان رضوي همكاري نمايد.

20430

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار