چهاردهمين جلسه شوراي فناوري مركز رشد علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

ارسال شده در تاریخ :
چهاردهمين جلسه شوراي فناوري مركز رشد علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

چهاردهمين جلسه شوراي فناوري مركز رشد علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد با حضور اعضاي شوراي فناوري در سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه  برگزار شد.

در اين جلسه با  درخواست ورود به مرحله رشد مقدماتي  هسته هاي امين با ايده محوري " ساخت و انطباق يابي ابزار سنجش، مداخله و درمان "  و نيك پي انديشان برتر باراد با ايده محوري " مديريت انتقال رسانه " وهسته نورالهدي با ايده محوري" طراحي و توليد محتواي ديجيتال  مذهبي (نرم افزار و بازي ديني و...) " مورد موافقت قرار گرفت.

لازم به ذكر است هسته نوالهدي اولين واحد فناور دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسي است كه در اين مركز مورد پذيرش قرار گرفته است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار