ارتقاء رتبه آزمايشگاه مركزی دانشگاه فردوسی مشهد در شبكه آزمايشگاهی فناوری نانو

ارسال شده در تاریخ :
ارتقاء رتبه آزمايشگاه مركزی  دانشگاه فردوسی مشهد در شبكه آزمايشگاهی فناوری نانو

با تلاش كارشناسان محترم آزمايشگاه مركزي دانشگاه فردوسی مشهد ، رتبه آزمايشگاه مرکزی دانشگاه در چهاردهمين رتبه بندي ستاد فناوري نانو، در میان 54 آزمایشگاه از رتبه 30 در ارزيابي سال 1393 با کسب امتیاز 487.60 که شامل مشتری مداری ، فعالیت شبکه ای و کارکرد می باشد به رتبه 9 در ارزيابي سال 1394 ارتقاء يافته است.

نتايج ارزيابي مربوطه به پيوست ارسال مي گردد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار