انتصاب دكتر مشهدی به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر  مشهدی به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشكده  علوم تربيتی و روانشناسی

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر علی مشهدی ، دانشیار گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه را به مدت دو سال، به سمت معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي منصوب كرد.

ریاست مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در سالهای 89 الی 93 و مدیریت گروه آموزشی روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه در سالهای 93 الی 95 از سوابق اجرایی دکتر مشهدی  می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار