انتصاب دكتر عبدالرضا جوان جعفری به عنوان رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسی

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر عبدالرضا جوان جعفری  به عنوان رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسی

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر عبدالرضا جوان جعفري

دانشیار گروه آموزشی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عنوان رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي منصوب كرد.

مدیریت گروه آموزشی حقوق در سالهای 78 الی 80 و 86 الی 91 ، ریاست شورای بدوی انتظامی دانشجویان در سالهای 78 الی 80 و رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد در حال حاضر از سوابق اجرائی دکتر عبدالرضا جوان جعفری می باشد.

لازم به ذکر است تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، در 17 آذر 94 به تصویب هیأت امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور رسیده است.

.

تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به تصویب هیأت امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور رسید – کلیک کنید

 

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار