بازدید اساتید دانشگاه های عراق ازمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

ارسال شده در تاریخ :
بازدید اساتید دانشگاه های عراق ازمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه 18 مرداد 95 میزبان 10 نفر از اساتید دانشگاههای عراق بود.

بازدیدکنندگان ابتدا نشست کوتاهی با خانم دکتر عباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد داشتند.

دکتر عباسی ضمن خوش آمد گویی کلیاتی را در خصوص امکانات و منابع موجود در کتابخانه فرمودند و به پرسشهای طرح شده پاسخ دادند سپس بازدیدکنندگان از بخشهای مختلف کتابخانه بازدید به عمل آوردند.

بازدیدکنندگان که از مدرسین زبان فارسی در دانشگاههای خود هستند، به منظور گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه فردوسی مشهد بسر می برند و در مدت حضورشان دردانشگاه فردوسی مشهد همانند سایر کاربران از منابع و امکانات کتابخانه استفاده خواهند کرد.

لازم به ذکر است مقرر شد مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با برگزاری یک کارگاه آموزشی منابع قابل دسترس دردانشگاه ومسیرهای استفاده بهینه از منابع را برای این گروه تشریح نماید.

kt2

kt1

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار