انتصاب دكتر محمد مزينانی به سمت مدير گروه مهندسی متالورژی و مواد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر محمد مزينانی به سمت مدير گروه مهندسی متالورژی و مواد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر محمد مزینانی ، دانشیار گروه آموزشی مهندسي متالورژي و مواد را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي متالورژي و مواد دانشکده مهندسی منصوب كرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده مهندسي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه مهندسي متالورژي و مواد اين دانشكده منصوب مي‌شويد.  برنامه‌ريزي، نظارت و اعمال مديريت بر عملكرد گروه در راستاي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و پژوهشي همكاران و دانشجويان و استفاده از همه ظرفيت‌هاي گروه در جهت تحقق سند راهبردي دانشگاه مورد تأكيد و انتظار مي‌باشد.

توفيق روز افزونتان را از خداوند متعال خواهانم.

معاونت گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد در سالهای ۸۷ الی ۹۰ از سوابق اجرایی دکتر محمد مزینانی می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار