ابقاء آقای دكتر سيد حسين حسينی در سمت مديرگروه آموزشی حقوق

ارسال شده در تاریخ :
ابقاء  آقای دكتر سيد حسين حسينی در سمت مديرگروه آموزشی حقوق

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه در حکمی دكتر سيد حسين حسيني ، استادیار گروه اموزشی حقوق ، را به مدت دو سال دیگر در سمت مديرگروه آموزشي حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ابقاء کرد.

در  این حکم آمده است:

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده علوم اداري و اقتصادي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال در سمت مدير گروه آموزشي و پژوهشي حقوق آن دانشكده ابقاء مي‌شويد.

توفيق روزافزونتان شما را از خداوند متعال خواستارم.

دكتر سيد حسين حسيني در سالهای 84 تا 86 و از سال 93 تا کنون نیز مديرگروه آموزشي حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بوده است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار