برگزاری نشست واحدهای فناور مركز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با معاون اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری نشست واحدهای فناور مركز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با معاون اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوی

نشست واحدهاي فناورمركزرشدعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد با معاون ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي برگزار شد .

اين نشست  با حضور آقای حقيقي معاون ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي  و مهندس موسوي رييس مراكز رشدعلوم انساني  دانشگاه فردوسی مشهد و شش واحد فناور مركز رشد علوم انساني دانشگاه برگزار شد.

در این نشست ، شش واحد فناور مركز رشد علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ،ضمن معرفي شركت و ايده محوري آن به معرفي دستاوردها و محصولات و خدمات خود پرداختند .

پس از آن حقيقي ضمن تشكر از حضور واحدهاي فناور علوم انساني در اين نشست اعلام آمادگي نمود كه در قالب تنظيم  موافقت نامه با مركز رشد علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد زمينه هاي تعامل و ارتباط اين مركز با اداره كل آموزش وپرورش ايجاد گردد.

وی اظهارداشت : شركتهاي مستقر در مركز رشد علوم انساني  توانمنديها و دستاوردهاي خود را در جهت سند تحول آموزش و پرورش تدوين نموده و با ارائه مدل اجرايي  به آموزش و پرورش اعلام نمايند .

واحدهاي فناوري كه در جلسه مذكور حضور داشتند عبارت بودند از :

واحد فناورفراانديشان رشد خراسان(فارخ) با ايده محوري: طراحي و ساخت ابزار هاي روانشناختي

واحد فناورسلامت آريانا با ايده محوري: ارائه خدمات و محصولات تندرستي مبتني براستاندارد علمي

آكادمي نوآوري و كارآفريني فردوسي با ايده محوري:  توليد محتوي و محصولات آموزشي براي كودكان و نوجوانان با هدف استعداديابي ,هدايت تحصيلي و توانمندسازي

واحد فناور سامانه هاي پردازش شناختي پاژبا ايده محوري: طراحي و ساخت سامانه هاي شناختي در حوزه سنجش ،آموزش و باز تواني

واحد فناور هسته آموزه هاي دانش پارت با ايده محوري: توليد اسباب بازي شناختي براي آموزش علوم

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار